TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Brexit – przedstawiciel podatkowy nie będzie potrzebny

Przedsiębiorcy ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz z Królestwa Norwegii, rozliczający w Polsce podatek VAT nie mają obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego pomimo Brexitu. Polska dołączyła do grona państw członkowskich ułatwiających podatnikom z niektórych krajów trzecich rozliczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski. Nowe przepisy obowiązują z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2021 r.

Ułatwienia dla podatników z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Norwegii

W Dzienniku Ustaw z 25 lutego 2021 r. udostępniono rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozporządzenie to zwalnia z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego pod warunkiem posiadania siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Norwegii. Z tymi państwami zawarto umowy w zakresie współpracy administracyjnej, zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze podatku od towarów i usług. Co istotne, rozporządzenie obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r., czyli od momentu, w którym Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej.

Ogólne zasady ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług czynni podatnicy VAT, nieposiadający na terytorium Unii Europejskiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej muszą ustanowić przedstawiciela podatkowego, który ma ułatwić wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy o VAT na terenie Polski. Do jego zadań należy:

 • rozliczanie podatku;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • przygotowywanie informacji podsumowujących;
 • prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji i ewidencji na potrzeby podatku.

Warunki ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Ustawa o VAT przewiduje, że przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiadanie siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski;
 • zarejestrowanie jako podatnik VAT w Polsce;
 • niezaleganie z wpłatami podatków stanowiących dochód budżetu państwa przez 24 miesiące poprzedzające ustanowienie jej przedstawicielem podatkowym;
 • w przypadku osoby fizycznej – nie może być ona prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego;
 • podmiot musi być uprawniony do wykonywania usług doradztwa podatkowego lub do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego następuje na drodze pisemnej umowy, która musi zawierać między innymi:

 • dane stron;
 • adres prowadzenia i przechowywania dokumentacji na potrzeby podatku;
 • oświadczenie ustanawianego o spełnieniu ustawowych warunków do bycia przedstawicielem podatkowym;
 • zakres obowiązków przedstawiciela.

Należy precyzyjnie określić zakres obowiązków przedstawiciela podatkowego, ponieważ odpowiada on wspólnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe.

Ułatwienie dla podatników z krajów trzecich

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej to istotne ułatwienie dla podatników ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz z Królestwa Norwegii. Podatnicy ze Zjednoczonego Królestwa nie odczują dzięki temu skutków Brexitu, a podatnicy z Norwegii nie będą już musieli ustanawiać przedstawiciela podatkowego jak dotychczas. Ministerstwo Finansów chce zapewnić jak największą swobodę działania swoim najbliższym partnerom handlowym.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w razie jakichkolwiek wątpliwości lub konieczności podpisania umowy o ustanowieniu przedstawiciela podatkowego.

Autorka:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony