TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

132 lata na osiągnięcie równości płci

Już niedługo, 18 września 2023 r. będziemy po raz kolejny obchodzić Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. Święto to zostało ustanowione w 2020 r. przez ONZ celem zwrócenia uwagi społeczeństwa na nierówny system wynagradzania kobiet i mężczyzn z tytułu wykonywanej pracy. Nie bez powodu ustawodawcy różnych krajów, rządzący oraz organizacje na szczeblu krajowym i międzynarodowym starają się nagłośnić istniejące dysproporcje oraz potrzebę zmian w tym zakresie.

Jak duży jest problem?

Publikacja Globalnego raportu nt. nierówności płac w ramach Światowego Forum Ekonomicznego 2022 chyba wszystkim uświadomiła skalę problemu.
132 lata – dokładnie tyle wg najnowszego raportu zajmie nam osiągnięcie rzeczywistej równości płci pomiędzy kobietami a mężczyznami. Jeszcze w 2019 r. było to 100 lat.
Niewątpliwie, na krok wstecz (a nawet kilka kroków) w dążeniu do równości miały wpływ:

 • pandemia COVID-19;
 • zahamowanie gospodarki krajowej i międzynarodowej;
 • spowolnienie w podejmowaniu działań niwelujących nierówności;
 • dysproporcja kobiet i mężczyzn w najlepiej opłacanych zawodach;
 • urlopy kobiet związane z macierzyństwem;
 • tzw. szklany sufit.

Z opracowania „Global Gender Gap Report” możemy wyczytać jednak o wiele więcej. Patrząc na globalne rankingi zauważamy, że w rankingach dotyczących:

 • równości płci ogólnie Polska zajmuje 77. miejsce (na 146 miejsc);
 • wskaźnika aktywności zawodowej Polska zajmuje 82. miejsce;
 • równości płac za podobną pracę zajmujemy 119. miejsce.

Jak widać, powiększająca się w Polsce luka płacowa widoczna jest również w globalnym odniesieniu w zakresie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn z tytułu wykonywania podobnej pracy.

Parlament Europejski podaje, że wg stanu na marzec 2023 r. kobiety w Unii Europejskiej za tę samą pracę zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni.

Czy na szczeblu krajowym statystyki wyglądają inaczej?

Choć odpowiedź na to pytanie została udzielona już wyżej, warto przyjrzeć się statystykom prowadzonym przez polski Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Z przeprowadzonego przez GUS badania „Struktura wynagrodzeń wg zawodów w październiku 2020” (dane za rok 2022 są aktualnie zbierane i analizowane przez GUS) wynika m.in., że:

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5748,24 zł, z czego mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie brutto o 6,6% wyższe niż ogółem, a kobiety niższe o 7,0%;
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 14,7% wyższe od wynagrodzenia kobiet;
 • w każdej z prezentowanych w raporcie grup zawodów mężczyźni otrzymywali przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyższe niż kobiety.

Kroki mające na celu zmniejszenie luki płacowej

Na szczeblu międzynarodowym na szczególną uwagę w walce z nierównościami płacowymi zasługują:

 • dyrektywa unijna work-life balance;
 • dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń.

Nie zapominajmy jednak, że same organizacje-pracodawcy również podejmują często szereg działań niwelujących różnice. Tytułem przykładu można wymienić tu:

Podsumowanie

Próbując odpowiedzieć sobie na pytanie skąd bierze się luka płacowa, na myśl przychodzą nam różne scenariusze i argumenty, począwszy od segregacji sektorowej po nierówny udział w pracy nieodpłatnej.
Zatrważające statystyki ZUS, w myśl których z urlopów rodzicielskich korzysta zaledwie 1% pracowników-ojców, pozostawiają niewiele do dodania.

Wprowadzane na szczeblu unijnym ułatwienia w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym są na pewno dobrym impulsem do zmian. Zmian, w których poczucie odpowiedzialności za życie rodzinne spoczywa na obojgu rodzicach. Nie zapominajmy jednak, że luka płacowa to nie tylko efekt nierównego podziału obowiązków domowych. Pozostałe czynniki ekonomiczno-społeczne również w dużej mierze przyczyniają się do nierówności i muszą zostać zwalczone.

Nie bójmy się głośno mówić o dyskryminacji – tej płacowej, ze względu na płeć, wiek czy kolor skóry. Naszą misją jest nagłaśnianie istniejących nierówności i skuteczne podejmowanie działań mających na celu ich wyeliminowane.

Autorka:
Paula Staszak-Urbańska, LL.M., Aplikantka radcowska

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony